กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์ไม่เหมาะสม 1212 @ mict@go.th,

ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ที่ egov.go.th

อีเมล์ pr@mdes.go.th

โทร 097-1971719

จดหมายข่าว


IP: 18.232.188.251

ISP: Amazon.com, Inc.