แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

9 พฤษภาคม 2560 18:46 น.

​รองปลัด กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและ
โทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) โดยกระทรวงฯ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก เพื่อ…สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้องให้กับประชาชน และไม่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับภัยร้าย ในรูปแบบต่างๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งต่อไปยังคนในครอบครัวและคนอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมช่วยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างสังคมคุณภาพ พร้อมยกระดับความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ ณ ห้อง BB – 202 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว


IP: 3.83.188.254

ISP: Amazon Technologies Inc.