งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ของโครงการ Cyber Crime (พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน )

25 สิงหาคม 2560 17:26 น.

งานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก”            

รายละเอียด

ข่าว Cyber Crime เสวนา

25 สิงหาคม 2560 12:15 น.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber” โดยภาคเช้า นายธนิต ประภาตนันท์ ผู้อำนวยการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ของโครงการ Cyber Crime (นายธนิต ประภาตนันท์)

25 สิงหาคม 2560 11:32 น.

  งานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก”          

รายละเอียด

งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี การเสวนาเรื่อง “กรณีศึกษา ผิด-ไม่ผิด พ.ร.บ. ในโลกออนไลน์”

24 สิงหาคม 2560 09:00 น.

การเสวนาเรื่อง “กรณีศึกษา ผิด-ไม่ผิด พ.ร.บ. ในโลกออนไลน์” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ได้แก่ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คุณปรเมศวร์

รายละเอียด

งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ของโครงการ Cyber Crime (พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน )

23 สิงหาคม 2560 19:00 น.

งานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ” จากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปาฐกถาหัวข้อ “พ.ร.บ.เปรียบเทียบ

รายละเอียด

จดหมายข่าว


IP: 3.83.188.254

ISP: Amazon Technologies Inc.