“โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber”ให้ความรู้ชาวเชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2560 13:15 น.

“โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber” เดินหน้าให้ความรู้ชาวเชียงใหม่ ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

9 พฤษภาคม 2560 18:46 น.

​รองปลัด กระทรวงดิจิทัลฯ แถลงข่าวโครงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและ โทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber)

รายละเอียด

จดหมายข่าว


IP: 34.204.43.11

ISP: Amazon.com, Inc.