งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ของโครงการ Cyber Crime (พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน )

28-Aug-2017 17:26

งานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก” พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปาฐกถาหัวข้อ “พ.ร.บ.เปรียบเทียบ

Detail

งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี การเสวนาเรื่อง “กรณีศึกษา ผิด-ไม่ผิด พ.ร.บ. ในโลกออนไลน์”

28-Aug-2017 17:16

การเสวนาเรื่อง “กรณีศึกษา ผิด-ไม่ผิด พ.ร.บ. ในโลกออนไลน์” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ได้แก่ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) คุณปรเมศวร์

Detail

ข่าว Cyber Crime เสวนา

28-Aug-2017 17:11

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber” โดยภาคเช้า นายธนิต ประภาตนันท์ ผู้อำนวยการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Detail

งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ของโครงการ Cyber Crime (นายธนิต ประภาตนันท์)

25-Aug-2017 11:32

  งานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก”          

Detail

Newsletter


IP: 18.232.188.251

ISP: Amazon.com, Inc.